LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO VI NABORZE, PO ZAKOŃCZONEJ PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ:

Komisja Rekrutacyjna zatwierdziła listę rankingową do projektu  „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”. Poniżej znajdziecie Państwo listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie po zakończonej procedurze odwoławczej:

09.092021 r. 

 


LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO VI NABORZE:

Komisja Rekrutacyjna zatwierdziła listę rankingową do projektu  „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”. Poniżej znajdziecie Państwo listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

  • LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  - plik do pobrania                   

                                                                                                                                                                                                         09.08.2021 r. 


OGŁASZAMY SZÓSTY NABÓR DO PROJEKTU

"Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego"

Termin szóstego naboru do projektu: 08.07-22.07.2021

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: